Ysgolion a cholegau

Mae'r adran hon ar gyfer ymarferwyr addysg mewn colegau, ysgolion a chanolfannau dysgu.

Bydd yn cynnwys gwybodaeth am gymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol. Cewch fanylion am addasiadau, goruchwylio arholiadau a dolenni i sefydliadau a gwasanaethau sy'n darparu cymorth a chefnogaeth i bawb sy'n gweithio ym maes addysg yng Nghymru. Mae'r adran hon hefyd yn cynnwys trefniant wrth gefn os bydd yn rhaid canslo arholiadau yn y dyfodol.

Cyflwyniad – Cymwysterau 2022

 Mae hwn yn adnodd y gallwch chi ei ddefnyddio gyda dysgwyr sy’n paratoi ar gyfer arholiadau ac asesiadau yr haf hwn. Gallwch chi ei lawrlwytho i’w rannu yn y dosbarth, ei ychwanegu at wefan a chylchlythyron eich ysgol, a’i rannu gyda rhieni a gofalwyr.

 

Cyhoeddi canllawiau i’r trefniadau wrth gefn

 

Llyfrynnau CBAC ar addasiadau i bynciau ar gyfer TGAU, UG, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau

Addasiadau i Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru