Y broses apelio

Os nad wyt ti’n derbyn y canlyniadau roeddet ti’n eu disgwyl, paid â phoeni. Y peth gorau i’w wneud yw siarad gyda dy athro neu dy ddarlithydd am dy opsiynau. Mae ysgolion a cholegau’n gallu apelio ar ran dysgwr, fel roedden nhw’n gallu ei wneud mewn blynyddoedd blaenorol. Gwylia ein fideo ar apeliadau i gael rhagor o wybodaeth am y broses.

 

P'un a wyt ti’n ystyried apelio dy radd neu ailsefyll arholiad, mae'n bwysig i ti siarad gyda dy ysgol neu dy goleg cyn gynted â phosibl ar ôl i ti dderbyn dy ganlyniadau.