Lefel Nesa

Partneriaeth i gefnogi dysgwyr ym mhob cwr o Gymru gyda’u harholiadau ac asesiadau 2022

Mae Cymwysterau Cymru, Gyrfa Cymru, E-sgol, CBAC a Llywodraeth Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth i ddarparu adnoddau ychwanegol fel y gall dysgwyr gymryd y cam nesa yn eu haddysg yn hyderus. 

Gyda phopeth o’r hyn i’w ddisgwyl mewn arholiad neu asesiad i awgrymiadau llesiant.