Hysbysiad preifatrwydd – Ymchwil ansoddol i archwilio sut mae systemau addysgol eraill yn cynnwys athrawon mewn proses asesu crynodol

Bydd gwybodaeth sy'n adnabod unigolion (enw'r sefydliad, teitl swydd, enw'r cyfranogwr, manylion cyswllt) yn cael ei chasglu ystod y cyfweliadau hyn.