Bagloriaeth Cymru yn cynnig profiad dysgu gwerthfawr – adroddiad

Dydd Llun 23 Ebr 2018

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi canfyddiadau adolygiad o’r Dystysgrif Her Sgiliau, cymhwyster sy’n greiddiol i Fagloriaeth Cymru. Cynhaliwyd yr adolygiad ar ran Cymwysterau Cymru gan Wavehill Social and Economic Research, mewn partneriaeth ag Athrofa Addysg Coleg Prifysgol Llundain.

Mae Cymwysterau Cymru hefyd wedi cynhyrchu trosolwg o ganfyddiadau ac argymhellion yr adolygiad, gan nodi sut y byddwn yn mynd i’r afael â nhw. 

Cymwysterau