Tystysgrifau Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru - Dyfarnu yn haf 2021

Dydd Mawrth 09 Chw 2021

Mae Cymwysterau Cymru wedi cadarnhau y bydd dyfarnu cymwysterau'r Dystysgrif Her Sgiliau yn cyd-fynd â'r dull o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch Cymeradwy yn haf 2021. 

Dyfernir Gradd a Bennir gan y Ganolfan i ddysgwyr yn seiliedig ar arddangos pob un o'r sgiliau a aseswyd drwy gymwysterau'r Dystysgrif Her Sgiliau. Bydd amrywiaeth o ffyrdd y bydd canolfannau'n gallu ymgymryd â hyn, a bydd CBAC yn e-bostio canolfannau gyda gwybodaeth am yr ystod o opsiynau.