Cyfres arholiadau mis Ionawr: canlyniadau

Dydd Iau 08 Maw 2018

Mae'r canlyniadau'n cynnwys y canlynol:

  • dyfarniadau uned o gymwysterau TGAU Llenyddiaeth Saesneg a TGAU Llenyddiaeth Gymraeg diwygiedig yng Nghymru yn unig;
  • hen gymwysterau TGAU (cymwysterau lle hwn fydd y cyfle olaf i ailsefyll);
  • elfennau Cyfnod Allweddol 4 a Thystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru.

Rydym wedi goruchwylio'r broses ddyfarnu ar gyfer y cymwysterau hyn ac rydym yn fodlon bod y ffiniau gradd a bennwyd gan CBAC yn addas a bod y safonau wedi cael eu cynnal.

Ceir crynodeb manwl o'r canlyniadau ar wefan CBAC.

Nodiadau:

Dim ond un uned yn y cymwysterau TGAU Llenyddiaeth Gymraeg a TGAU Llenyddiaeth Saesneg sydd ar gael ym mis Ionawr. Nid oes cyfle hawlio cymwysterau ar gyfer y pynciau hyn yng nghyfres mis Ionawr.

Cymwysterau