Gwefan ar ei newydd wedd!

Dydd Llun 29 Ion 2018

Mae Cymwysterau Cymru wedi lansio gwefan ar ei newydd wedd sydd wedi'i hailddylunio i fod yn haws i'w defnyddio.

Mae'r nodweddion newydd sy'n ymddangos ar ein gwefan yn cynnwys y canlynol:

  1. Swyddogaeth chwilio well. Mae'r blwch chwilio nawr yn cynnwys testun rhagfynegol sy'n seiliedig ar chwiliadau defnyddwyr blaenorol, er mwyn i chi allu dod o hyd i'r canlyniadau rydych yn chwilio amdanynt yn gynt
  2. Gallwch hefyd chwilio fesul categori, dyddiad, pwnc neu awdur yn yr adran Cyhoeddiadau
  3. Mae'r wybodaeth Cysylltu â ni wedi cael ei diweddaru gyda chyfeiriadau blychau negeseuon e-bost a ddefnyddir yn aml, ac mae'n cynnwys cyfarwyddiadau o ran ble i barcio ger ein swyddfeydd
  4. Rydym wedi ychwanegu botwm adborth ar bob tudalen sydd ar ein gwefan, er mwyn i chi allu anfon unrhyw sylwadau atom yn uniongyrchol.   

Beth y gallwch ei wneud

Gan ein bod wedi gwella'r wefan er mwyn hwyluso profiad yr ymwelydd, efallai y bydd cynnwys rydych wedi rhoi nod tudalen iddi wedi newid lleoliad. Felly, mae'n werth bwrw golwg ar eich nodau tudalen er mwyn gweld p'un a ydynt wedi cael eu hailgyfeirio'n awtomatig i'n gwefan newydd. Os bydd tudalen wallau yn ymddangos, defnyddiwch ein blwch chwilio i ddod o hyd i'r dudalen sydd ei hangen arnoch. Os nad ydych yn gallu dod o hyd iddi o hyd, cysylltwch â ni.

Diolch.

 

Corfforaethol