Diweddariad Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Dydd Mawrth 15 Rhag 2020

Mae'r addasiadau ar gyfer y cymwysterau Craidd Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn cael eu hymestyn tan 31 Awst 2021. Yn ystod y cyfnod hwn, dim ond nifer llai o asesiadau y bydd yn ofynnol i ddysgwyr eu cwblhau er mwyn cyflawni eu cymhwyster Craidd. Gall canolfannau hefyd barhau i gynnig asesiad o gwestiynau'r astudiaeth achos trwy sesiynau holi ac ateb llafar gyda'r dysgwr. Mae'r addasiadau hyn bellach ar gael i'r holl ddysgwyr sy'n disgwyl cwblhau eu dysgu a chyflawni eu cymhwyster Craidd erbyn 31 Awst 2021, gan gynnwys y rhai sydd wedi cofrestru ar ôl 1 Medi 2020.

Rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl gynnwys ar gyfer y cymwysterau hyn a sicrhau bod dysgwyr wedi'u paratoi'n llawn cyn rhoi cynnig ar bob asesiad. Rydym wedi gweithio gyda'r cyrff dyfarnu, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru i roi'r trefniadau hyn ar waith er mwyn ymateb i effaith barhaus y pandemig ar ddysgwyr yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd yr estyniad hwn yn galluogi cymaint o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu neu i gyflogaeth.

Bydd mwy o fanylion ar gael ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.