Datganiad ynghylch canlyniadau Safon Uwch, UG a TGAU Haf 2020

Dydd Llun 17 Awst 2020

Heddiw mae'r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi y bydd dysgwyr yng Nghymru yn derbyn eu graddau asesu canolfan yn dilyn newidiadau mewn awdurdodaethau eraill. Mewn ymateb, rydym wedi cyfarwyddo CBAC i roi eu graddau asesu canolfan i ddysgwyr ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch a chymwysterau Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru.

Gwyddom fod hwn yn gyfnod hynod anodd a gofidus i ddysgwyr, rhieni a'u hathrawon, ac mae yna lawer o gwestiynau nad oes gennym atebion iddynt ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio trwy’r manylion ac effaith y cyhoeddiad hwn a byddwn yn darparu diweddariadau cyn gynted ag y gallwn.

Gallwn gadarnhau y bydd unrhyw ddysgwr sydd wedi derbyn gradd UG, Safon Uwch neu Dystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch sy'n uwch na'u gradd asesu canolfan yn derbyn y radd uwch. Yn ogystal, mae'r polisi a roddwyd ar waith gennym ar gyfer ymgeiswyr preifat yn parhau i fod ar waith. Rydym yn gweithio i ddiweddaru'r broses apelio a byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion yn fuan.