Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol – eglurhad i ddysgwyr

Dydd Gwener 24 Ebr 2020

Heddiw, darparodd Cymwysterau Cymru eglurhad i ddysgwyr sydd i fod i gwblhau eu hasesiadau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr haf hwn. 

“Mae effaith Covid-19 ar ein bywydau ni i gyd yn sylweddol, ond mae’n ddiamau mai’r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant sy’n dioddef fwyaf,” meddai Philip Blaker y Prif Weithredwr. 

“Rydym yn gwybod bod y sefyllfa’n effeithio’n fawr ar lawer o ddysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr sy'n ymwneud â chyflawni ac asesu'r cymwysterau hyn.” 

Mae'r rheoleiddiwr wedi gweithio'n agos gyda chyrff dyfarnu, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru, yn ogystal â chyd-reoleiddwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon er mwyn dod o hyd i'r datrysiadau cywir ar gyfer dysgwyr a chael cysondeb o ran dull gweithredu ar draws y gwledydd oherwydd effaith pandemig Covid-19. 

Mae rhai o'r cymwysterau yn rhai sydd ar gael yng Nghymru yn unig, tra bod eraill yn cael eu darparu yn Lloegr a Gogledd Iwerddon hefyd. 

“Mae ystod o gymwysterau ar gael yn y sectorau hyn, gyda gwahanol bwrpasau a llwybrau dilyniant yn gysylltiedig â nhw,” meddai Mr Blaker. 

“Mae'r cymwysterau hyn hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu, y mae rhai ohonynt yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth o theori, tra bod eraill yn cadarnhau cymhwysedd ymarferol. 

“O ystyried y ffactorau hyn, ni fu'n bosibl nodi un dull gweithredu y gellir ei ddefnyddio ar draws y gyfres gyfan. Felly, mae ystod o ddatrysiadau wedi cael eu datblygu a bydd cyrff dyfarnu mewn cysylltiad â chanolfannau i egluro’r camau nesaf.” 

Mae'r trefniadau sydd wedi’u rhoi ar waith yn berthnasol i ddysgwyr a oedd i fod i gwblhau eu cymwysterau cyn 31 Gorffennaf 2020. 

Mae mwy o wybodaeth yma.