Cymwysterau Cymru yn canslo ffenestr asesiadau mewnol y gwanwyn - oedd i’w cynnal rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill - ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch

Dydd Gwener 08 Ion 2021

Bydd trefniadau asesu diwygiedig ar gyfer dyfarnu'r cymwysterau hyn yn haf 2021 yn cael eu rhoi ar waith yn fuan.

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw (8 Ionawr 2021) y bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion yn parhau i ddysgu o bell tan 29 Ionawr neu hyd yn oed hanner tymor mis Chwefror o bosibl, mae Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi na fydd asesiadau mewnol y gwanwyn ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch, y bwriadwyd eu cynnal rhwng 22 Chwefror a 23 Ebrill, yn digwydd a bydd trefniadau newydd yn cael eu gwneud

Dywedodd Philip Blaker, Prif Swyddog Gweithredol Cymwysterau Cymru, “Yn dilyn y penderfyniad y bydd y mwyafrif o ddisgyblion mewn ysgolion a cholegau yn parhau i ddysgu o bell, ni fydd y ffenestr asesu fewnol gwanwyn wedi'i chynllunio yn digwydd ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch a bydd trefniadau diwygiedig, gan addasu'r cynlluniau a gyhoeddwyd yn flaenorol, yn cael eu gwneud. Rydyn ni’n gwybod bod angen eglurder ar ddysgwyr ynghylch sut y cânt eu hasesu a bydd eglurder ynghylch trefniadau diwygiedig yn fuan.

“Bydd Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflenwi’r Gweinidog nawr yn ystyried y ffordd ymlaen a bydd gwybodaeth fanylach am drefniadau diwygiedig ar gael yn fuan.”