Anogwyd dysgwyr i ymateb i ymgynghoriad VTQ

Dydd Gwener 24 Ebr 2020

Heddiw mae Ofqual wedi lansio ymgynghoriad yn dilyn canslo ystod o arholiadau ac asesiadau mewn cymwysterau galwedigaethol a thechnegol oherwydd pandemig Covid-19. 

Mae'r ymgynghoriad yn ymwneud â chymwysterau a ddyfernir yn Lloegr er bod llawer o'r cymwysterau galwedigaethol a thechnegol hyn hefyd yn cael eu dyfarnu i ddysgwyr yng Nghymru. 

O ystyried lefel uchel cydlyniant y cymwysterau sydd ar gael a'r dulliau rheoleiddio, mae Cymwysterau Cymru wedi cytuno y dylai cynigion Ofqual sy'n ymwneud â chymwysterau a ddyfernir yn Lloegr hefyd fod yn berthnasol pan fyddant yn cael eu dyfarnu yng Nghymru. 

Gall unrhyw un sy'n ymwneud â'r cymwysterau hyn ymateb i ymgynghoriad Ofqual, a gellir gweld y manylion yma. (Saesneg yn unig)