Hawlfraint

Dylid tybio mai Cymwysterau Cymru yw perchennog deunydd a gyflwynir ar safle Cymwysterau Cymru, oni nodir yn wahanol.

Pan fydd deunydd sydd dan hawlfraint Cymwysterau Cymru yn cael ei gyhoeddi neu ei ddyranu i eraill, rhaid cydnabod y ffynhonnell a'r statws hawlfraint. Pan nodir bod deunydd a ddiogelir gan hawlfraint ar y wefan hon dan hawlfraint trydydd parti, rhaid cael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan y deiliaid hawlfraint dan sylw.