I ysgolion a cholegau

TGAU a Bagloriaeth Cymru

Rydym wedi cyflwyno cyfres newydd o TGAU a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer dysgwyr yng Nghymru. Mae'r cardiau post hyn yn egluro rhai o nodweddion allweddol y cymwysterau newydd.

Cymwysterau TGAU diwygiedig yng Nghymru

TGAU Mathemateg yng Nghymru

 Cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth newydd i Gymru

Mae Bagloriaeth Cymru yn rhoi ystod o sgiliau i fyfyrwyr sydd eu hangen arnynt i astudio a gweithio ymhellach. Mae'n gasgliad o gymwysterau y mae myfyrwyr yn eu cymryd fel rhan o'u cyrsiau dysgu academaidd neu alwedigaethol.

Beth yw Bagloriaeth Cymru?