Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch dynodiad

Mesurau dros dro wedi'u cyflwyno

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 1 Ebrill, 2020

Newidiadau i'n Amodau Cydnabod Safonol

Yn dilyn ein hymgynhgoriad tair gwlad ar set o newidiadau i’n priod Amodau Cydnabod, rydym heddiw yn cyhoeddi’r penderfyniadau a gymerwyd gennym yn dilyn yr ymgynghoriad hwnnw ac egluro sut rydym wedi ystyried adborth ymatebwyr i'n hymgynghoriad.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 20 Chwefror, 2020

Newidiadau i'n Amodau Cydnabod Safonol ac Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG - Atebolrwydd am Ddyfarniadau

O ganlyniad i'r gwaith diweddar a wnaed gan Ofqual ar y rheolaethau sydd gan gyrff dyfarnu mewn lle dros ddyfarniadau asesu canolfannau, rydym yn cyhoeddi heddiw ein penderfyniadau ar newidiadau y byddwn yn eu gwneud i'n Amodau Cydnabod Safonol ac Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 12 Chwefror, 2020

Newidiadau arfaethedig i’r Amodau Safonol a Meini Prawf Cydnabod Cyffredinol

Newidiadau arfaethedig i’r Amodau a Meini Prawf yn sgil gadael yr UE

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 31 Ionawr, 2020

Amod Newydd i'r Amodau Safonol Ychwanegol

Yn ddiweddar rydym wedi diweddaru ein dull o reoleiddio cymwysterau TGAU/TAG, gan gyflwyno Meini Prawf Cydnabod sy'n benodol i gymwysterau TGAU/TAG.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 22 Hydref, 2019