Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Diweddariad i ddyddiad gweithredu Amod Cydnabod Safonol F1

Mae hyn er mwyn eich hysbysu o'r amseru diwygiedig ar gyfer pryd y bydd yr Amod Cydnabod Safonol F1 newydd yn dod i rym.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 30 Mehefin, 2020

Fframwaith Rheoleiddio Eithriadol ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol

Mae’r llythyr yn cynnwys gwybodaeth amdano ein Fframwaith Rheoleiddio Eithriadol ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol (Amodau, Gofynion a Chanllawiau) a fydd yn aros yn ei le yn ystod pandemig Covid-19.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 3 Mehefin, 2020

Amserlen Cofnodi Cymwysterau 2019-2020 DIWYGIEDIG Mai 2020

Amserlen adrodd data ddiwygiedig ar gyfer 2019/20

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 27 Mai, 2020

Newidiadau i Amod A2 a'n Meini Prawf Cydnabod - Sefydliad yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) neu’r Ardal Fasnach Rydd Ewropeaidd (EFTA)

Llythyr a anfonwyd at Swyddogion Cyfrifol ar 19 Mai 2020 ynghylch Newidiadau i Amod A2 a'n Meini Prawf Cydnabod - Sefydliad yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) neu’r Ardal Fasnach Rydd Ewropeaidd (EFTA)

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 19 Mai, 2020

Llythyr at bob Swyddog Cyfrifol ynghylch y Grant Cymorth i’r Gymraeg

Llythyr at yr holl Swyddogion Cyfrifol ynghylch y broses ymgeisio am y Grant Cymorth Iaith Gymraeg

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 17 Ebrill, 2020