Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Llythyr at bob Swyddog Cyfrifol ynglŷn â Grant Cymorth i’r Gymraeg

Mae'r grant wedi'i gynllunio i gynorthwyo cyrff dyfarnu cydnabyddedig i alluogi dysgwyr i ddilyn cymwysterau a reoleiddir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 9 Mawrth, 2021

Hysbysiad i gyrff dyfarnu ar gyfer cofnodi data ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol, 2020/21

Hysbysiad i gyrff dyfarnu ar gyfer cofnodi data ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol, 2020/21

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 14 Ionawr, 2021

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Datganiad Cydymffurfiaeth 2020

Mae'r llythyr hwn yn nodi manylion proses Datganiad Cydymffurfiaeth 2020 ar gyfer cyrff dyfarnu

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 12 Hydref, 2020

Hysbysiad i gyrff dyfarnu ar gyfer cofnodi data ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol, 2020/21

Hysbysiad i roi gwybodaeth i Cymwysterau Cymru

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 5 Hydref, 2020

Gwahoddiad i ymuno â gweithdy ar-lein ar ddatblygu canllawiau

Cawsom adborth gan gyrff dyfarnu yn ystod ein hadolygiad o'r Amodau Cydnabod Safonol y byddai canllawiau yn ddefnyddiol i gefnogi dealltwriaeth a chydymffurfiaeth barhaus.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 15 Gorffennaf, 2020