Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Llythyr i Swyddogion Cyfrifol mewn perthynas â’r Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3)

Cyfle i ymgysylltu cyn tendro

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 16 Ebrill, 2021

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol mewn perthynas â dynodi

Ni fydd mesurau dros dro yn cael eu hymestyn

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 29 Mawrth, 2021

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol mewn perthynas â thechnoleg yng nghymwysterau’r dyfodol

Digwyddiad i Gyrff Dyfarnu

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 29 Mawrth, 2021

Casglu data canlyniadau ar lefel dysgwr

Ym mis Mawrth 2020 cymeradwyodd Bwrdd Rheoleiddio Cymwysterau Cymru gasglu canlyniadau lefel dysgwyr ar gyfer TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrifau Her Sgiliau.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 18 Mawrth, 2021

Diwygiadau i'n rheolau a'n canllawiau Dynodi

Rydym wedi diwygio ein rheolau a'n canllawiau Dynodi yn ddiweddar i egluro ein gofynion parhaus ar gyfer cymwysterau ar fframweithiau prentisiaethau Cymru a'r rhai ym Maes Pwnc Sector (SSA) 6, TGCh.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 12 Mawrth, 2021