Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Llythyr i Swyddogion Cyfrifol mewn perthynas â Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3)

Penderfynu i Gyfyngu a chyfle tendro

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 8 Mehefin, 2021

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Datganiad Cydymffurfiaeth 2021

Mae'r llythyr hwn yn nodi manylion proses Datganiad Cydymffurfiaeth 2021 ar gyfer cyrff dyfarnu.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 26 Mai, 2021

Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol Cymwysterau Cymru

Cyfleoedd asesu ychwanegol

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 18 Mai, 2021

Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol Cymwysterau Cymru

Rydym wedi cyhoeddi ein Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (Amodau, Gofynion a Chanllawiau).

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 27 Ebrill, 2021

Adolygiad Sector Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal adolygiad sector o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 27 Ebrill, 2021