Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch cyfres newydd o ganllawiau ar gyfer cyrff dyfarnu (Dwyieithog)

Mae’r llythyr hwn yn darparu manylion canllawiau newydd i gefnogi cydymffurfiad â’r Amodau Cydnabod Safonol, a datblygu a darparu cymwysterau cyfrwng Cymraeg.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 23 Awst, 2021
Dyddiad diwygio diwethaf: Dydd Llun 23 Awst, 2021

Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol Cymwysterau Cymru

Ar 18 Awst, gwnaethom gyhoeddi ein Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (Amodau, Gofynion a Chanllawiau) wedi’i ddiweddaru.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 19 Awst, 2021

Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol Cymwysterau Cymru

Gwybodaeth am y Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (Amodau, Gofynion a Chanllawiau)

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 10 Awst, 2021

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Datganiad Cydymffurfiaeth - Gorffennaf 2021

Mae'r llythyr hwn yn nodi manylion pellach o’r broses Datganiad Cydymffurfiaeth 2021 ar gyfer cyrff dyfarnu.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 29 Gorffennaf, 2021

Contractau dysgu seiliedig ar waith Llywodraeth Cymru: trosglwyddiad posibl ymgeiswyr rhwng darparwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrthym, yn dilyn dyfarnu contractau ar gyfer darparwyr dysgu seiliedig ar waith ar gyfer 2021/22 yn ddiweddar, fod nifer y darparwyr arweiniol wedi cael ei ostwng.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 21 Mehefin, 2021