Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Cymwys ar gyfer y Dyfodol: Cynnig Ehangach o Gymwysterau

Diben y llythyr hwn yw cynnig cyfle gwerthfawr i chi rannu eich barn wrth i ni ddechrau meddwl am sut rydym yn ail-lunio'r dirwedd cymwysterau 14-16 yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 21 Hydref, 2021

Diweddariad i'r Polisi Dynodi Rheoleiddiol

Fel rhan o'n hadolygiad polisi oedd wedi’i drefnu, rydym wedi diweddaru'r Polisi Dynodi.

Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 1 Hydref, 2021
Dyddiad diwygio diwethaf: Dydd Iau 21 Hydref, 2021

Llythyr a chanllawiau ar wahân i Swyddogion Cyfrifol ynghylch Datganiad Cydymffurfiaeth 2021

Mae'r llythyr a chanllawiau ar wahân yma yn nodi manylion y broses Datganiad Cydymffurfiaeth 2021 ar gyfer cyrff dyfarnu.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 23 Medi, 2021

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch cyhoeddi ein Hadolygiad Cam 2 Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r llythyr hwn yn hysbysebu cyrff dyfarnu ein bod ni wedi cyhoeddi ein hadroddiad ar yr adolygiad cam 2 cyntaf o gymwysterau chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 21 Medi, 2021

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch diweddariad ar Bolisi Rheoleiddio Cymwysterau Cyfrwng Cymraeg

Mae’r llythyr hwn yn hysbysu cyrff dyfarnu am ddiwygiadau i’n Polisi Rheoleiddio ar gyfer Cymwysterau Cyfrwng Cymraeg

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 25 Awst, 2021
Dyddiad diwygio diwethaf: Dydd Mercher 25 Awst, 2021