Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch cyhoeddi ein Hadolygiad Sector Cam 2 Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid

Mae’r llythyr hwn yn hysbysebu cyrff dyfarnu ein bod ni wedi cyhoeddi ein hadroddiad ar yr adolygiad sector cam 2 o gymwysterau amaethyddiaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 19 Gorffennaf, 2022

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol a’r Polisi Cymwysterau Blaenoriaethol Cyfyngedig a Chynlluniau cysylltiedig

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch diweddariad i'r Polisi Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol a Chymwysterau Blaenoriaethol Cyfyngedig a Chynlluniau cysylltiedig a chyflwyno Cynllun newydd ar gyfer cymeradwyo cymwysterau nad ydynt yn flaenoriaeth

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 18 Mai, 2022

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch y Polisi Rheoli Digwyddiadau wedi’i ddiweddaru

Mae’r llythyr hwn yn hysbysu cyrff dyfarnu am ddiwygiadau i’n Polisi Rheoli Digwyddiadau, a elwid gynt yn ‘Polisi Rheoleiddiol ar Reoli Digwyddiadau’.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 1 Ebrill, 2022

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch dyddiadau gorffen QiW

Bydd teitlau dyddiad gorffen ar gronfa ddata QiW yn cael eu newid erbyn diwedd Mawrth 2022

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 21 Mawrth, 2022

Hysbysiad i gyrff dyfarnu ar gyfer adrodd data ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol, 2021/22

Hysbysiad i ddarparu gwybodaeth i Gymwysterau Cymru

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 17 Rhagfyr, 2021