Llythyrau at swyddogion cyfrifol

QWCC1-001_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol - Eglurhad ynglŷn ag Amodau Cydnabyddiaeth Safonol Cymwysterau Cymru - D9.1 a D9.2

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol - Eglurhad ynglŷn ag Amodau Cydnabyddiaeth Safonol Cymwysterau Cymru - D9.1 a D9.2

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 12 Mai, 2016

QWCC1-002_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Cyfanswm Amser Cymhwyso

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Cyfanswm Amser Cymhwyso

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 10 Mai, 2016

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Diwygiadau i'r Amodau Cydnabod Safonol

Yn dilyn adborth gan gyrff dyfarnu neu eglurhad o brosesau, mae Cymwysterau Cymru yn diwygio'r Amodau Cydnabod Safonol, yn unol ag Atodlen 3, paragraff 3 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 29 Ebrill, 2016

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol - 15 Ebrill 2016

Bwriad y llythyr hwn yw tynnu eich sylw at ddau fater rheoleiddio: mae'r cyntaf yn ymwneud â chwynion ym maes Cymwysterau Addysg Uwch a'r ail yn ymwneud ag ymgynghoriad sydd ar y gweill ar gyfyngu ar gymwysterau blaenoriaethol.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 15 Ebrill, 2016

[SAESNEG YN UNIG] A letter to Responsible Officers - Removal of the QCF

[SAESNEG YN UNIG] A letter to Responsible Officers outlining the removal of the QCF

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 16 Mawrth, 2016