Llythyrau at swyddogion cyfrifol

QWCC1-008_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol

5 Awst 2016

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 5 Awst, 2016

QWCC1-004_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Polisi ar Gapio Ffioedd a pholisïau Apeliadau Rheoliadol a Chymryd Camau pan aiff pethau o chwith diwygiedig

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi tri pholisi interim:

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 18 Gorffennaf, 2016

QWCC1-005_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Diwygiadau i'r Amodau Cydnabod Safonol Dros Dro

Mae Cymwysterau Cymru wedi diwygio'r Amodau Cydnabod Safonol Dros Dro

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 18 Gorffennaf, 2016

QWCC1-006_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Cymwysterau TGAU a TAG a Gofynion Technegol

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Cymwysterau TGAU a TAG a Gofynion Technegol

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 18 Gorffennaf, 2016

QWCC1-003_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Datganiad Cydymffurfiaeth ar gyfer Cymwysterau Cymru

Mae Amod B2 yr Amodau Cydnabod Safonol yn ei gwneud hi’n ofynnol i bob corff dyfarnu cydnabyddedig gyflwyno datganiad blynyddol i ni.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 20 Mai, 2016