Llythyrau at swyddogion cyfrifol

QWCC1-006_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Cymwysterau TGAU a TAG a Gofynion Technegol

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Cymwysterau TGAU a TAG a Gofynion Technegol

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 18 Gorffennaf, 2016

QWCC1-003_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Datganiad Cydymffurfiaeth ar gyfer Cymwysterau Cymru

Mae Amod B2 yr Amodau Cydnabod Safonol yn ei gwneud hi’n ofynnol i bob corff dyfarnu cydnabyddedig gyflwyno datganiad blynyddol i ni.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 20 Mai, 2016

QWCC1-001_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol - Eglurhad ynglŷn ag Amodau Cydnabyddiaeth Safonol Cymwysterau Cymru - D9.1 a D9.2

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol - Eglurhad ynglŷn ag Amodau Cydnabyddiaeth Safonol Cymwysterau Cymru - D9.1 a D9.2

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 12 Mai, 2016

QWCC1-002_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Cyfanswm Amser Cymhwyso

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Cyfanswm Amser Cymhwyso

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 10 Mai, 2016

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Diwygiadau i'r Amodau Cydnabod Safonol

Yn dilyn adborth gan gyrff dyfarnu neu eglurhad o brosesau, mae Cymwysterau Cymru yn diwygio'r Amodau Cydnabod Safonol, yn unol ag Atodlen 3, paragraff 3 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 29 Ebrill, 2016