Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Cyhoeddi’r Amodau Cydnabod ar gyfer cymhwyster newydd Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch (ASBW) (Lefel 3)

Mae'r Amodau yn nodi ein gofynion mewn perthynas â threfniadau marcio a chymedroli, adolygiadau o farcio a chymedroli, ac apelau ar gyfer cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch (Lefel 3).

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 6 Hydref, 2022

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch Grwpiau Cymwysterau Sector

Fe'ch gwahoddir i ymuno â'n Grwpiau Cymwysterau Sector, a gynhelir yr hydref hwn.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 16 Medi, 2022

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch cyflwyno’r Cynnig Cymraeg

Cyhoeddi’r Cynnig Cymraeg: Cyflwyno’r Cynnig Gweithredol yn y System Gymwysterau (pecyn adnoddau ar gyfer cyrff dyfarnu)

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 3 Awst, 2022

Dynodi at ddibenion penodol – Newidiadau i QiW

Anfonwyd y llythyr hwn at gyrff dyfarnu ynghylch y newidiadau a wnaed i QiW ar gyfer Dynodi at ddibenion penodol.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 3 Awst, 2022

Llythyr yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ein hymagwedd at ddynodi cymwysterau mewn adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu

Anfonwyd y llythyr hwn at Swyddogion Cyfrifol cyrff dyfarnu sydd â chymwysterau a ddynodwyd ym maes pwnc is-sector 5.2 (“Adeiladu, cynllunio a’r amgylchedd adeiledig: adeiladu”).

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 1 Awst, 2022