Cynnig Cymraeg: Darparu’r Cynnig Gweithredol yn y system gymwysterau

Pecyn adnoddau i gefnogi cyrff dyfarnu i ddarparu'r Cynnig Gweithredol

Comisiynwyd y pecyn hwn gan Cymwysterau Cymru ac fe’i ddarparwyd gan ​IAITH: y ganolfan cynllunio iaith. Mae’r pecyn adnoddau hwn wedi’i ddatblygu i gefnogi pob corff dyfarnu cydnabyddedig i gyflwyno’r Cynnig Cymraeg, ac i wneud hynny yn rhagweithiol. Yn y pecyn hwn rydym yn cyfeirio at hyn fel y Cynnig Gweithredol. ​

Mae’r adnoddau yn cynnwys:​

  • ​cyflwyniad i’r Cynnig Gweithredol - Beth yw e? Pam fod ei angen arnom yn y system gymwysterau? Beth yw’r manteision i chi ac i ddysgwyr?​​
  • ffyrdd y gallwch oresgyn yr heriau sy'n gysylltiedig â sicrhau bod cymwysterau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gael ac annog pobl i'w dilyn​​
  • manteision darparu’r Cynnig Gweithredol i chi​​
  • y Cynnig Gweithredol ar waith – sut mae’n cael ei ddarparu ar hyn o bryd​​
  • syniadau a chamau ymarferol y gallwch eu cymryd er mwyn darparu’r Cynnig Gweithredol​​
  • dolenni defnyddiol i adnoddau pellach, cymorth ac arweiniad.

Mae yma dri phroffil dysgwr sy’n dangos sut y mae’r Cynnig Gweithredol yn medru effeithio ar brofiad dysgwr wrth ymgymryd â chymhwyster.

Mae wedi ei baratoi fel adnodd neidio mewn ac allan, sy’n eich galluogi i gael mynediad at wybodaeth sydd o bwys i chi.
                      

Defnyddiwch y dolenni isod i lywio i bob adran fel y dymunwch

 CefndirBeth yw’r Cynnig Gweithredol?Manteision y Cynnig Gweithredol
 Pam bod angen y Cynnig Gweithredol arnom?Cyflwyno’r Cynnig Gweithredol
 Profiad y Dysgwr
     Rhannu
Arfer Dda
   Gwybodaeth ac Adnoddau Defnyddiol