Ar gyfer cyrff dyfarnu

Croeso i'r adran o'r wefan ar gyfer cyrff dyfarnu.

Mae'r adran hon o'n gwefan ar gyfer Swyddogion Cyfrifol a staff eraill sy'n gweithio i gyrff dyfarnu. 

Yma, gallwch chi weld gwybodaeth benodol ar gyfer cyrff dyfarnu, gan gynnwys ein cylchlythyr, Yr Arholwr, yn ogystal â'r ohebiaeth a anfonwyd at Swyddogion Cyfrifol yn ddiweddar.