Gwybodaeth ddefnyddiol

Croeso i'r adran o'r wefan ar gyfer rhanddeiliaid.

Yn yr adran hon, rydym wedi dwyn ynghyd wybodaeth a chyhoeddiadau sydd wedi'u teilwra'n arbennig ar gyfer cyrff dyfarnu, sefydliadau addysg uwch a'r cyfryngau, gan gynnwys cylchlythyrau, cwestiynau cyffredin a thudalennau perthnasol.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau mewn perthynas â'r wybodaeth hoffech i ni ei chynnwys, e-bostiwch ni yn cyfathrebu@cymwysteraucymru.org