Golwg fanylach ar…

Yn yr adran hon byddwn yn edrych yn fanylach ar y pynciau allweddol o arholiadau yr haf hwn, gan gynnwys yr hyn y gallent ei olygu ar gyfer canlyniadau ym mis Awst. Byddwn yn ychwanegu erthyglau yn rheolaidd dros yr wythnosau nesaf, felly cofiwch dod nol i’r tudalen hyn yn aml.

  Farcio         Gymwysterau llinol ac unedol

 

  Asesu haeno       TGAU

 

  Fagloriaeth Cymru     Dull allbynnau cymharol

 

  Ffiniau gradd     Gamsyniadau cyffredin