Cyhoeddiadau sydd i ddod

Dyddiadau cyhoeddiadau ystadegol

Isod, ceir dyddiadau dros dro ar gyfer cyhoeddiadau ystadegol sydd ar y gweill yng Nghymru:

Teitl y cyhoeddiad

Dyddiad rhyddhau

Adroddiad blynyddol ar y farchnad gymwysterau: Blwyddyn academaidd 2017 i 2018 yng Nghymru 

07 Chwefror 2019

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr 2018) i Gymru

Chwefror 2019

Apeliadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2018 

Ebrill 2019

Cofrestriadau dros dro ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2019

Mai 2019

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2019) i Gymru

Mehefin 2019

Bydd Ofqual yn parhau i gyhoeddi ystadegau am gymwysterau cyffredinol i Gymru yn y flwyddyn academaidd 2016-17. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch y cyhoeddiadau hyn yma.