Cyhoeddiadau sydd i ddod

Dyddiadau cyhoeddiadau ystadegol

Isod, ceir dyddiadau dros dro ar gyfer cyhoeddiadau ystadegol sydd ar y gweill yng Nghymru:

Teitl y cyhoeddiad

Dyddiad rhyddhau

Canlyniadau Lefel Canolfan: Haf 2020

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, mae'r penderfyniad wedi'i wneud i ohirioio y cyhoeddiad hwn tan 1 Hydref 2020.

12 Hydref 2020

Dadansoddiad Effaith Cydraddoldeb Haf 2020

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, gwnaed y penderfyniad i gynhyrchu a chyhoeddi'r data hwn.

29 Hydref 2020

Trefniadau mynediad ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: blwyddyn academaidd 2019/20

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, gwnaed y penderfyniad i ganslo'r cyhoeddiad hwn gan nad yw bellach yn ddilys.

Wedi’i ganslo

Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: blwyddyn academaidd 2018-19

5 Tachwedd 2020

Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2020

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, gwnaed y penderfyniad i ganslo'r cyhoeddiad hwn gan nad yw bellach yn ddilys.

Wedi’i ganslo

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Haf - Medi 2020) i Gymru

Tachwedd 2020

Apeliadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru 2019/20

Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. Mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach ac, yn unol â chanllawiau gan y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, gwnaed y penderfyniad i gyhoeddi'r cyhoeddiad hwn yn gynharach.

 

Rhagfyr 2020

Cofrestriadau dros dro TGAU a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 mis Tachwedd ar gyfer Cymru 2020

Rhagfyr 2020

Camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau 2019/20

Rhagfyr 2020

Adroddiad blynyddol ar y farchnad gymwysterau: blwyddyn academaidd 2019/20

Chwefror 2021

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2021) i Gymru

Chwefror 2021

Apeliadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru 2019/20

Ebrill 2021

Cofrestriadau dros dro ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2021

Mai 2021

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2021) i Gymru

Mehefin2021

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill - Mehefin 2021) i Gymru

Medi 2021

Canlyniadau Lefel Canolfan: Haf 2021

Medi 2021

Bydd Ofqual yn parhau i gyhoeddi ystadegau am gymwysterau cyffredinol i Gymru yn y flwyddyn academaidd 2016-17. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch y cyhoeddiadau hyn yma.