Ymchwil ac ystadegau

Rydym yn dîm o ymchwilwyr ac ystadegydd sy'n datblygu ac yn cynnal ymchwil ac ystadegau mewn perthynas â chymwysterau a'r system gymwysterau.

Yr hyn a wnawn

Ein nod yw darparu sail dystiolaeth wrthrychol ar gyfer gwneud penderfyniadau rheoleiddio a pholisi am gymwysterau yng Nghymru. 

Llywiwn y broses gwneud penderfyniadau drwy ddehongli tystiolaeth drwy:

  • Ddylunio, comisiynu a chynnal prosiectau ymchwil
  • Cynnal, rheoli neu gynghori ar agweddau ymchwil ar waith Cymwysterau Cymru, gan gynnwys cynllun a chwmpas prosiectau ymchwil, dulliau casglu data a dadansoddi canfyddiadau
  • Cefnogi gweithgareddau ymgynghori
  • Cynghori ar faterion ystadegol a data
  • Casglu a rheoli data
  • Llunio a dehongli dadansoddiad ystadegol
  • Cyfathrebu canfyddiadau ymchwil a thystiolaeth ystadegol yn effeithiol o fewn Cymwysterau Cymru a gyda chynulleidfaoedd a rhanddeiliaid allanol

Dylech anfon unrhyw ymholiadau ynghylch ystadegau i statistics@qualificationswales.org ac unrhyw ymholiadau ynghylch ymchwil i research@qualificationswales.org.