Cyfeiriadur Corff Dyfarnu

Mae’n bosib na chaiff rhai cymwysterau a gynigir gan y cyrff dyfarnu hyn eu rheoleiddio gennym. Mae hyn oherwydd y gall cyrff dyfarnu ofyn i rai o’u cymwysterau gael eu cynnig fel cymwysterau nas rheoleiddir.

Cysylltwch â’r corff dyfarnu os oes angen gwirio a gaiff cymwysterau penodol eu rheoleiddio gennym.

I weld rhestr o’r cyrff dyfarnu rydym yn eu cydnabod ar hyn o bryd, cliciwch yma.