Ymgymeriad gan ITC First, Rhagfyr 2017

Ymgymeriad: Tachwedd 2017

Cyhoeddwyd: 4 Rhagfyr 2017

Bydd ITC First yn cymryd camau penodol erbyn 1 Chwefror 2018 er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth barhaus ag Amodau Cydnabod Safonol Cymwysterau Cymru.

Ar 26 Hydref 2017, rhoddodd ITC First ymgymeriad i Cymwysterau Cymru sy'n nodi camau y bydd yn eu cymryd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â'n Hamodau Cydnabod Safonol, yn benodol D1.2, E4, G1.3, G8, H1, H2 a H5.

Ymgymeriad gan ITC First, Rhagfyr 2017 [Saesneg yn unig]