Camau Rheoleiddiol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am y camau rheoleiddiol rydym wedi'u cymryd.

Camau gweithredu presennol

Penderfyniad i dynnu cydnabyddiaeth Industry Qualifications fel corff dyfarnu cydnabyddedig yn ôl

Mae Cymwysterau Cymru wedi penderfynu tynnu cydnabyddiaeth Industry Qualifications (IQ) fel corff cydnabyddedig yng Nghymru yn ôl, yn unol ag Atodlen 3, paragraff 19 o Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. Caiff y gydnabyddiaeth hon ei thynnu yn ôl ar 19 Chwefror 2019.

Tynnu cydnabyddiaeth Industry Qualifications fel corff dyfarnu cydnabyddedig yn ôl

 

Camau gweithredu sydd wedi dod i ben

Cyfarwyddyd i Industry Qualifications (wedi dod i ben ar 19 Chwefror 2019)

Ymgymeriad gan Industry Qualifications (wedi dod i ben ar 19 Chwefror 2019)

Agored Cymru (wedi dod i ben ar 10 Ebrill 2018)

Future (Awards and Qualifications) Ltd (wedi dod i ben ar 15 Mawrth 2018)

IQL UK Limited (wedi dod i ben ar 10 Ebrill 2018)

Future (Awards and Qualifications) Ltd (wedi dod i ben ar 10 Ebrill 2018)

ITC First (wedi dod i ben ar 9 Mai 2018)