Safonau a dyfarnu

Cynhelir y broses pennu safonau yn y cyfarfodydd dyfarnu a chaiff ei monitro'n agos gennym.

Defnyddir dangosyddion ystadegol i ragfynegi canlyniadau TGAU, Safon Uwch a'r Dystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru) ar gyfer pob cyfres. Mae'r rhain yn seiliedig ar gyrhaeddiad blaenorol cohort o gymharu â pherfformiad cohortau tebyg blaenorol. Caiff y broses hon ei hamlinellu yn ein dogfennau cyfnewid data a'n dogfennau rheoleiddiol 'Gofynion ar gyfer pennu lefelau cyrhaeddiad penodedig ar gyfer cymwysterau TAG a TGAU' (Safon Uwch a TGAU) a Gofynion ar gyfer pennu lefelau cyrhaeddiad penodedig ar gyfer cymwysterau Tystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru).

Ar gyfer cymwysterau TAG a TGAU nas diwygiwyd, rydym yn gweithio gyda chydreoleiddwyr, sef Ofqual a CCEA, i sicrhau bod y safon yn cael ei chynnal rhwng cymwysterau.

Am ragor o wybodaeth am y gyfres arholiadau a chanlyniadau ewch i'n hadran ar gyfer TGAU a Safon Uwch a'r Dystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru).