Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth

Mae'r Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth yn ddogfen a baratowyd ar y cyd rhwng Cymwysterau Cymru a Gweinidogion Cymru sy'n nodi'r cymwysterau y cytunwyd rhoi blaenoriaeth iddynt ar adeg benodol.

Gall cymwysterau o’r fath gynnwys cymwysterau y mae Meini Prawf Cymeradwyo penodol wedi'u datblygu ar eu cyfer i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru. Gall yr anghenion hynny fod mewn perthynas â'r cwricwlwm yng Nghymru neu â gofynion cyflogwyr yng Nghymru, er enghraifft.

Mae'r Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth hefyd yn cynnwys Rhagolwg, sy'n disgrifio’r  cymwysterau y gellir eu cynnwys ar y Rhestr wrth symud ymlaen. Bydd y Rhagolwg yn ein galluogi i ddatblygu meini prawf cymeradwyo ar gyfer y cymwysterau hyn yn gynnar a gall roi rhybudd i gyrff dyfarnu o flaenoriaethau tebygol yn y dyfodol. 

 Mae'r Rhestr Cymwysterau Blaenoriaeth ar gael yma.