Cymeradwyo Cymwysterau

Mae Cymwysterau Cymru yn cymeradwyo cymwysterau. Mae cymwysterau cymeradwy wedi bodloni meini prawf cymeradwyo sy'n benodol i gymwysterau sy'n sicrhau eu bod yn diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru.

Trosolwg o Broses Gymeradwyo Cymwysterau Cymru

Er mwyn sicrhau bod cymwysterau yn addas at y diben ac yn diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru, caiff cymwysterau eu hadolygu gan arbenigwyr yn erbyn yr Amodau Cydnabod Safonol (ACS) a'r Meini Prawf Cymeradwyo penodol (MPC).

Mae'r diagram isod yn rhoi trosolwg o gamau'r broses gymeradwyo:

Approvals diagram in Welsh

O bryd i'w gilydd, rydym yn chwilio am arbenigwyr yn rheolaidd i gymryd rhan yn y broses gymeradwyo mewn amrywiaeth o gymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol. Caiff manylion y rhain eu cyhoeddi ar ein gwefan.