Fframwaith Rheoleiddio Arbennig Cymwysterau Galwedigaethol Covid-19

Ar 3 Mehefin 2020, fe wnaethom gyhoeddi ein Fframwaith Rheoleiddio Arbennig ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol (Amodau, Gofynion a Chanllawiau). Ar 27 Ebrill 2021, cyhoeddwyd hysbysiad gennym i ddatgymhwyso'r fframwaith hwn.

Mae'r fframwaith hwn yn nodi ein gofynion rheoleiddiol ar gyfer cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol yn ystod pandemig Covid-19. Mae'r gofynion yn ymwneud ag asesiadau oedd i'w cynnal yn ystod haf 2020.

Ar gyfer gofynion sy'n ymwneud ag asesiadau oedd i fod i gael eu cymryd rhwng Awst 2020 ac Awst 2021, gweler y Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol a gyhoeddwyd ar 27 Ebrill 2021.

Fe wnaethom hefyd gyhoeddi rhestr o'r cymwysterau yng nghwmpas y fframwaith hwn yng Nghymru.

Gellir gweld copi o’n Hamodau a’n Gofynion, ein canllawiau cysylltiedig a’r rhestr o gymwysterau sydd o fewn cwmpas yng Nghymru isod:

    

Hysbysiad o dan Amod VQCov1-1b

Rhestr o gymwysterau sydd o fewn cwmpas yng Nghymru