Fframwaith Dyfarnu Amgen Cymwysterau Cyffredinol ar gyfer Cymru (ddim mewn grym)

Ar 22 Mehefin 2021, fe wnaethom gyhoeddi ein Fframwaith Dyfarnu Amgen Cymwysterau Cyffredinol ar gyfer Cymru. Tynnwyd y fframwaith yn ôl ar 19 Ionawr 2022.

Mae’r fframwaith yn nodi ein gofynion rheoleiddiol ar gyfer cymwysterau cyffredinol yn ystod haf 2021. Cyhoeddwyd canllawiau cysylltiedig yn ogystal.

Gellir gweld copi o’n Hamodau a’n Gofynion, yn ogystal a’r canllawiau isod: