Trosolwg a chanlyniadau haf 2022

Un o'n prif weithgareddau ni fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, Tystysgrifau Her Sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.

Yn yr adran yma, fe weli di fanylion am y cymwysterau a gafodd eu dyfarnu’r haf yma, ynghyd â gwybodaeth gefndir ac adroddiadau sy’n rhoi trosolwg i ti. Mae ‘na hefyd gyngor ar y camau nesaf sydd ar gael i ti ar ôl derbyn dy gymwysterau.

Arolygon Cyfres Haf 2022

             

 

Canlyniadau

               


Mae’r Arolwg o gyfres arholiadau haf 2022 ar gyfer cymwysterau cyffredinol a’r Esboniwr Canlyniadau wedi cael eu hailgyhoeddi ar
25 Awst i gynnwys data ar gyfer TGAU, UG, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau.

Data canlyniadau

       

       


Rwyt ti wedi derbyn dy ganlyniadau – beth nesaf?

Llongyfarchiadau! Dylet ti fod yn falch iawn ohonot ti dy hun am gwblhau dy gymwysterau. Bydd dy raddau'n dangos beth rwyt ti'n ei wybod a beth rwyt ti’n gallu ei wneud hyd eithaf dy allu. 
Nawr dy fod ti wedi derbyn dy ganlyniadau, efallai byddi di a phobl eraill yn chwilio am gyngor ac yn ceisio gwneud penderfyniadau ar y camau nesaf. Cer i'n tudalen ar y camau nesaf i ddysgwyr am fwy o wybodaeth a dolenni i adnoddau a chymorth defnyddiol.