Canlyniadau Haf 2020 Pecyn gwybodaeth

Dyma becyn rhyngweithiol i ganolfannau a rhanddeiliaid ehangach sy’n rhoi trosolwg o'r broses a gymerir i ddarparu graddau i ddysgwyr eleni, er mwyn galluogi dilyniant.

Mae'r gwybodaeth canlynol yn y pecyn:

  • Y model safoni;
  • Cymwysterau Galwedigaethol;
  • Tegwch a Chydraddoldeb
  • Y broses apelio;
  • Diwrnod canlyniadau a
  • Camau nesaf.


Mae taflenni argraffadwy i ganolfannau eu rhannu gyda dysgwyr, rhieni a gofalwyr hefyd ar gael.

  • Cymwysterau Galwedigaethol
  • Proses apeliadau haf 2020
  • Beth nesaf i ddysgwyr?