Canlyniadau ddim fel y disgwyl?

Os nad yw’ch canlyniadau fel y disgwyliwyd, siaradwch gyda’ch ysgol/coleg am bob opsiwn posibl.

I gysylltu â CBAC ar ddiwrnod canlyniadau, gwelwch isod:
029 2105 5441
diwrnodcanlyniadau@cbac.co.uk
www.cbac.co.uk/DiwrnodCanlyniadau2020


Mae llinell gymorth canlyniadau CBAC ar agor rhwng 8am a 5pm ar ddiwrnodau gwaith rhwng dydd Llun 10 Awst a dydd Gwener 21 Awst.

Os bydd yr ysgol/coleg yn anhapus â’r adolygiad annibynnol, byddant yn cael gwybod am broses apelio EPRS y rheoleiddiwr priodol.

Os oes gan ddysgwyr dystiolaeth gredadwy nad oedd graddau wedi’u seilio ar ddyfarniadau gwrthrychol, gan arwain at ragfarn neu wahaniaethu, cysylltwch â’r corff dyfarnu (fel CBAC). Gall dysgwyr sydd â phryderon o’r fath hefyd godi’r rhain gyda’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC).