Haf 2020

Trosolwg o’r canlyniadau

Un o'n prif weithgareddau fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru. Yn yr adran hon, gallwch ddarllen adroddiadau trosolwg o’r canlyniadau haf 2020.   

Ni chynhaliwyd unrhyw arholiadau eleni oherwydd pandemig Covid-19, felly mae'r graddau wedi'u cyfrif a'u dyfarnu yn unol â phroses a gymeradwywyd gennym ni. 

Rydym wedi adeiladu rhan o’n gwefan i egluro’n fanwl sut y cafodd y graddau eu cyfrif eleni.

Canlyniadau


Cyhoeddwyd 4 Medi 2020 
 

 
Cyhoeddwyd 20 Awst 2020

   

Cyhoeddwyd 13 Awst 2020

Trosolwg

       
Cyhoeddwyd 13 Awst 2020 

Data ganlyniadau 

       

 Wrth i ganlyniadau’r haf hwn gael eu cyhoeddi, bydd dysgwyr a rhieni yn chwilio am gyngor ac yn gwneud penderfyniadau ar y camau nesaf. 

Rydym wedi cynhyrchu graffig yn dangos yr opsiynau sydd ar gael i ddysgwyr, o addysg ôl-16 trwy brentisiaethau a phrifysgol. Rydym hefyd wedi cynyrchu Pecyn Gwybodaeth ar gyfer canlyniadau’r haf hwn.Isod fe welwch wybodaeth ar sut i gyflwyno apêl trwy'ch ysgol neu goleg os ydych chi'n anhapus â'ch gradd, ynghyd â dolenni i'ch helpu chi i olrhain eich cwrs yn y dyfodol trwy addysg a chyflogaeth.