Haf 2019

Cofrestriadau ar gyfer arholiadau

Rydym wedi cyhoeddi data dros dro ar nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch yr haf hwn. Mae’r ffeithluniau canlynol yn amlygu rhai o’r prif bwyntiau.

Gallwch weld crynodeb manylach o’r data yn ein hadran cyhoeddiadau, yma, lle gallwch hefyd lawrlwytho’r adroddiad ystadegol llawn.

 Cofrestriadau TGAU  Cofrestriadau UG  Cofrestriadau lefel Uwch

 

 Cofrestriadau TGAU cam 1 cymeradwy


Llythyr i ysgolion

Dyma ein llythyr i ganolfannau cyn cyfres arholiadau haf eleni.

Dyma ein llythyr i ganolfannau ar diwedd yr arholidau.

 

Adolygiad haf

 

 Adolygiad o gyfres arholiadau haf 2019