Haf 2017

Llythyr i ysgolion

Dyma'r llythyr yn amlinellu ein dull dyfarnu rheoleiddiol o wneud newidiadau i'r cymwysterau a newidiadau i'r gwasanaeth ymholiadau ar ôl y canlyniadau.

Erthyglau Ffocws

Yn Haf 2017, bydd cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch newydd, yn ogystal â'r Fagloriaeth Cymru newydd ar gyfer CA4 a Lefel Uwch.

O ddechrau Gorffennaf ymlaen, byddwn yn cyhoeddi cyfres o erthyglau gan ein Cyfarwyddwr Rheoleiddio, Jo Richards (gweler y dolenni isod). Bydd y gyfres yn cynnwys crynodeb o'r newidiadau allweddol i'r cymwysterau newydd a'r hyn y gallent ei olygu i ganlyniadau ym mis Awst, ynghyd ag erthyglau â thema sy'n bwriadu gwella dealltwriaeth o'r broses ddyfarnu.

Ffocws ar Saesneg

Ffocws ar Fathemateg 

Ffocws ar Gymraeg

Ffocws ar Fagloriaeth Cymru

Ffocws ar Safon UG ac Safon Uwch

Ffocws ar Gamsyniadau Cyffredin

Ffocws ar Ganlyniadau Cymaradwy

Ffocws ar Bennu Ffiniau Graddau

Ffocws ar Farcio

Trosolwg

Un o'n prif weithgareddau fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru yw goruchwylio'r gwaith o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Yn yr adran hon, gallwch ddarllen adroddiadau trosolwg o gyfres arholiadau haf 2017.

Adroddiad trosolwg: UG, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru - Haf 2017

Adroddiad trosolwg: TGAU a Lefel 1/2 Bagloriaeth Cymru - Haf 2017

Adolygiad o gyfres arholiadau'r haf 2017

Data Canlyniadau

Ffeithlun Safon Uwch

Ffeithlun Safon UG

Ffeithlun TGAU

Ffeithlun Bagloriaeth Cymru