Cyfres y gaeaf 2019/2020

Mae cyfres y gaeaf yn cynnwys dwy sesiwn - yn mis Tachwedd a mis Ionawr.

Mae arholiadau mis Tachwedd yn cynnwys cyfleoedd mewn TGAU Iaith Saesneg, TGAU Iaith Gymraeg, TGAU Mathemateg - Rhifedd a TGAU Mathemateg. 

Fe wnaethom anfon llythyr at bob ysgol a choleg yn nodi ein dull o oruchwylio'r gyfres ar 25 Hydref 2019. 

Fe wnaethom anfon ail lythyr at bob ysgol a choleg yn rhoi diweddariad ar sesiwn mis Tachwedd a'n dull o fonitro dyfarnu'r cymwysterau hyn. Anfonwyd hwn ar 5 Rhagfyr 2019. 
 

Cofrestriadau 

Cyhoeddwyd y data mynediad dros dro ar gyfer y gyfres ar 5 Rhagfyr 2019.