Cyngor a chanllawiau

Awgrymiadau da i fyfyrwyr adeg arholiadau

Awgrymiadau Defnyddiol i Swyddogion Arholiadau 

Ddim yn fodlon ar eich arholiadau? 

Rydym yma i ddiogelu dysgwyr a'r system gymwysterau ac rydym yn cymryd cwynion o ddifrif. Dylai cwynion am gorff dyfarnu neu gymhwyster rheoleiddiedig gael eu cyflwyno i'r corff dyfarnu neu, lle y bo'n berthnasol, i'r darparwr dysgu, yn y lle cyntaf. 

Fodd bynnag, os ydych wedi cwblhau proses gwynion y corff dyfarnu a'ch bod yn dal yn anfodlon, dylech dynnu ein sylw ni at y gŵyn. Ceir rhagor o wybodaeth yma.